Logowanie
  Rekrutacja 2020 na studia podyplomowe "Technologie Internetowe" czasowo zawieszona z powodu pandemii !!!   Więcej REKRUTACJA
Aktualności – rok akademicki 2019/20, edycja XIII

Status rekrutacji: zakończona !!! (rekrutacja od 01.06.2019)
Termin zgłoszeń: do 08 września 2019 !!!
Rozpoczęcie zajęć: październik 2019
Limit miejsc: 35 (kolejność zgłoszeń), minimalna liczba osób 25
Dodano: 10 wrzesień 2019
Więcej
Czas trwania studiów: 2 semestry - październik 2019 - czerwiec 2020
Liczba godzin: 301 - wykłady, laboratoria, projekty, konsultacje
Punkty ETCS: 60 (sem. I - 30, sem. II - 30)
Opłata za studia w roku akademickim 2018/19 wynosi: 2 (semestry) x 2700 PLN (za semestr) = 5400 PLN + 85 PLN opłata rekrutacyjna
Dodano: 01 czerwiec 2019
Więcej
PYTANIA
Rekrutacja, zasady przyjęć: dwe@prz.edu.pl
Plan studiów, programy przedmiotów: jprokop@prz.edu.pl
Zapraszamy !!!
Dodano: 01 czerwiec 2019
Więcej
Nasze atuty

 • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo–dydaktyczna
 • Atrakcyjny program studiów
 • Nowoczesna baza laboratoryjna
 • Specjalistyczne zbiory biblioteczne
 • Dostęp do światowych baz naukowych
 • Dogodne warunki płatności
 • Kompetentna obsługa administracyjna

"Teorię przekładamy na praktyczne przykłady łatwe do zrozumienia i gotowe do wdrożenia"

Dla kogo studia ?

O przyjęcie na studia podyplomowe "TECHNOLOGIE INTERNETOWE" mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera lub magistra, zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o elementy informatyki z dziedziny nowoczesnych technologii internetowych.

W szczególności studia "Technologie Internetowe" adresowane są do:
 • osób projektujących, programujących i wdrażających rozwiązania internetowe i intranetowe,
 • administratorów sieci komputerowych i osób zarządzających witrynami sieci Web, a także bazami danych,
 • pracowników działów informatycznych podmiotów gospodarczych, urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • nauczycieli informatyki pragnących podnieść swoje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu tematyki studiów,
 • absolwentów wyższych uczelni o kierunkach nieinformatycznych zainteresowanych tematyką studiów,
a także wszystkich pasjonatów programowania usług sieciowych, tworzenia witryn responsywnych i programowania urządzeń mobilnych.

Dlaczego warto studiować ?

Rozwój nowoczesnych, obecnych i przyszłych technologii w wielu obszarach, takich jak np.:
 • Internet Rzeczy (Internet of Things)
 • Obliczenia w chmurze (Cloud computing)
 • Urządzenia mobilne (Mobile devices)
 • Urządzenia wbudowane (Embedded devices)
 • Usługi sieciowe (Web services)
 • Aplikacje SPA (Single Page Applications) i PWA (Progressive Web Applications)
 • Semantyczna sieć Web (Semantic Web)
wymaga znajomości nowoczesnych języków programowania, w tym języka Java.

"Programuj z nami   . . .   swoją przyszłość   !!!”

Kierownik studiów podyplomowych "Technologie Internetowe"
dr hab. inż. Jan PROKOP, prof. PRz
Poznaj języki i technologie w ramach przedmiotów
Programowanie obiektowe

Zasady programowania obiektowego, klasy i obiekty. Dziedziczenie i polimorfizm. Wykorzystanie dynamicznej alokacji pamięci. Zintegrowane środowiska programowe języka C++. Proces programowania. Wybór optymalnego rozmiaru modelu programu. Niezawodność oprogramowania.
Więcej
Programowanie w języku Java

Platformy Java SE, EE, ME. Programowanie aplikacji z GUI (AWT, Swing, JavaFX !!!). Programowanie serwletów, obsługa baz danych (JDBC, JPA), przetwarzanie dokumentów JSON i XML (SAX, Stax, DOM), JAXB. Technologia JavaBeans, EJB, JSF. Java ME (biblioteka LWUIT). Programowanie urządzeń mobilnych z systemem ANDROID.
Więcej
Technologie sieci Web

Projektowanie witryn responsywnych (RWD), język HTML5 z CSS3. Język JavaScript, obiektowy model dokumentu (DOM) języków HTML i XML. Technologia AJAX. Język PHP, OOP, aplikacje MVC. Aplikacje SPA i PWA. Web Services (WS), SOAP WS, RESTful WS. Semantic Web, metadane, ontologie, logika, agenci.
Więcej
Bazy danych

Pojęcie i struktura relacji, algebra relacji. Języki baz danych. Metodyka projektowania relacyjnej bazy danych. Budowa modeli konceptualnych za pomocą diagramów związków encji (ERD). Normalizacja modeli. Notacja UML dla modeli danych. Obiektowo-relacyjne i obiektowe bazy danych. Wybrane zagadnienia języka SQL.
Więcej
Sieci komputerowe

Podstawy transmisji, topologie sieci, podstawowe parametry, adresacja. Model warstwowy ISO/OSI i TCP/IP. Sieci WLAN. Protokoły drzewa rozpinającego. Protokoły routingu. Media transmisyjne w sieciach komputerowych. Podstawy routingu. Projektowanie sieci komputerowych. Zarządzanie sieciami komputerowymi.
Więcej
Przedmioty obieralne

W ramach studiów podyplomowych "Technologie Internetowe" studenci w zależności od swoich preferencji mogą wybrać jeden z czterech przedmiotów obieralnych:
Grafika komputerowa, Programowanie systemów ekspertowych, Sztuczna inteligencja, Technologie programistyczne usług internetowych.
Więcej